Projektový tým

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.

vedoucí metodik pro KA „Rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků UJAK“

 

Mgr. Růžena Nováková

vedoucí metodik pro KA „Rozvoj kompetencí akademických pracovníků v oblasti odborného jazyka a odborné terminologie“

 

Doc. Milan Beneš

vedoucí metodik pro KA „Modernizace studijního programu Andragogika (bakalářského i navazujícího magisterského) na UJAK“

 

PhDr. Eduard Entler, CSc

vedoucí metodik pro KA „Uplatnitelnost absolventů UJAK Praha na trhu práce“

 

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

vedoucí metodik pro KA „Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality, zavádění a rozvoj efektivních principů řízení“

 

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA.

vedoucí metodik pro KA „Kurz strategického řízení a managementu kvality pro členy kolegia rektora a vedoucí kateder“

 

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

vedoucí metodik pro KA „Systém hodnocení akademických pracovníků UJAK“

 

PhDr. Bohumír Fiala

manažer projektu